Wyższa Szkoła Menedżerska

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Administracja

Studia licencjackie kierunek: Administracja

Studia trwają 3 lata /6-semestrów/

Czesne na kierunku Administracja wynosi 1700 zł semestr.

Wykaz przedmiotów obowiązujących na Wydziale Zarządzania w Ciechanowie WSM w Warszawie kierunek: Administracja


I. Przedmioty kształcenia ogólnego

 1. Informatyka w administracji
 2. Podstawy teorii organizacji i zarządzania
 3. Podstawy mikro- i makroekonomii
 4. Socjologia organizacji
 5. Język angielski


II. Przedmioty podstawowe

 1. Wstęp do prawoznawstwa
 2. Historia administracji (od XVIII w.)
 3. Nauka administracji
 4. Prawo konstytucyjne
 5. Prawo administracyjne (część ogólna)
 6. Prawo finansowe i polityka finansowa
 7. Prawo europejskie
 8. Postępowanie administracyjne


III. Przedmioty kierunkowe

 1. Statystyka z elementami demografii
 2. Organy ochrony prawnej
 3. Kontrola administracji
 4. Administracja rządowa
 5. Samorząd terytorialny
 6. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 7. Polityka społeczna
 8. Techniki organizatorskie i decyzyjne
 9. Etyka życia publicznego
 10. Zamówienia publiczne
 11. Techniki negocjacyjne i mediacji
 12. Organizacja i technika pracy biurowej
 13. Podstawy prawa cywilnego
 14. Podstawy prawa karnego
 15. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 16. Prawo handlowe
 17. Prawo podatkowe
 18. Prawo międzynarodowe publiczne
 19. Publiczne prawo gospodarcze
 20. Prawa człowieka
 21. Prawo ochrony środowiska
 22. Zarządzanie bezpieczeństwem
 23. Prawo karne gospodarcze
 24. Seminarium dyplomowe


IV. Przedmioty specjalizacyjne

 1. Psychologia społeczna
 2. Polityka kryminalna
 3. Prawo wykroczeń
 4. Prawo penitencjarne
 5. Prawo celne
 6. Prawo socjalne
 7. Kryminologia
 8. Kryminalistyka
 9. Psychologia sądowa
 10. Medycyna sądowa